Følg oss på Instagram

Arkitekttegnet

Gjennom vår samarbeidspartner Tegnebua tilbyr vi:

  1. Mulighetsstudie av din eiendom (Hva er lov å gjøre på den enkelte eiendom og hva kan jeg bygge?)
  2. Skisser av ditt bygg i 2D og 3D
  3. Tegninger + situasjonskart for søknad til kommune
  4. Søknad til kommune med redegjørelser (Ansvarlig søker)
  5. Bruksendring av bygning (f.eks fritidsbolig til enebolig)
  6. Bruksendring av rom (f.eks bod til soverom)
  7. Tomtedeling
  8. Seksjonering av arealer i bygning (hvis man ønsker f.eks å selge en leilighet i sin bolig)
Få hjelp av Tegnebua

Erfaring

Våre samarbeidspartnere